Privacybeleid

Privacy protocol Dynamictennis vereniging Doetinchem

Ons website-adres is: http://dutedo.nl. Onze vereniging werkt conform onderstaand privacy protocol.

Wij verzamelen niet meer gegevens dan voor onze administratie noodzakelijk zijn. Dat zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en datum begin lidmaatschap. Deze gegevens zijn nodig voor de organisatie van de verschillende bijeenkomsten en uitstapjes.

Deze gegevens worden mondeling of telefonisch doorgeven aan het bestuur en nooit via de website.

Nieuwe leden geven deze gegevens, of bij bestaande leden wijziging van gegevens, door aan de secretaris van de vereniging. Deze verwerkt de nieuwe gegevens in het ledenbestand. De gewijzigde ledenlijst wordt naar de overige bestuursleden gestuurd.

Leden kunnen zich afmelden door dit 1 maand van te voren schriftelijk bij de secretaris van de vereniging te melden.

Gegevens van leden die vertrokken zijn worden verwijderd.

Mededelingen naar leden per mail worden anoniem via BCC verstuurd.

Leden kunnen hun gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Alleen de bestuursleden hebben de beschikking over de namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en datum begin lidmaatschap van de leden.

Deze gegevens worden op de eigen computers van de bestuursleden bewaard.

Wil men niet dat er foto’s op de website komen waar men op staat dan zal men dit aan het bestuur moeten doorgeven. Omdat de vereniging geen lidmaatschap-voorwaarden kent waarin algemene toestemmingsbepalingen staan is het vermelden van voorgaande voldoende.

Wel is er een welkomstbrief voor nieuwe leden met wat meer algemene informatie.

De leden betalen periodiek hun contributie via overschrijving. De leden doen dit zelf of laten dit doen. Er wordt niet met acceptgiro’s gewerkt. De penningmeester kan daarom beschikken over de banknummers van de leden maar mag de nummers niet doorgeven aan derden.

De penningmeester regelt de betalingen aan instellingen, personen, organisaties of personen waaraan de vereniging geld verschuldigd is  i.v.m. zaalhuur, het clubblad, materialen, uitstapjes, attenties, drankjes enz.

De vereniging beschikt over twee banknummers. Één spaarrekening en één voor de directe betalingen. Ook de secretaris kan beschikken over een pinpas om betalingen mee te doen.

De website van de vereniging is in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beveiligd met reCAPTCHA en met het HTTPS/SSL certificaat, waardoor de gegevensoverdracht geauthentiseerd en versleuteld plaats vindt.

Op deze website wordt de naam van de secretaris genoemd met telefoonnummer en e-mailadres. De leden kunnen op deze website inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Bij het onderdeel leden-pagina’s zijn daarna van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester de telefoonnummers en de e-mailadressen te vinden.

Uitsluitend voor de toegang van leden tot het beveiligde deel van de website worden de volgende gegevens vastgelegd:

  • gebruikersnaam;
  • Voor- en achternaam;
  • e-mailadres;
  • wachtwoord;

Een datalek zal meteen gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (0900-3282535).

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden of een gestolen geprinte ledenlijst.